Slægtstræ for
Søren Nielsen & Lene Dræby Kottal

Født i Blekinge, Sverige