Slægtstræ for
Søren Nielsen & Lene Dræby Kottal

Familieoplysninger

M Hans Jørgen Nielsen

Fødsel: 16. november 1811 i Hårup, Linå, Danmark

Død: 7. juni 1875 i Silkeborg Sygehus, Danmark

Mere om Hans Jørgen Nielsen

F Ane Marie Pedersdatter

Fødsel: 26. juni 1818 i Hårup Mark, Linå, Danmark

Død: 14. april 1854 i Sejs Hede, Linå Mark, Linå, Danmark

Mere om Ane Marie Pedersdatter

 

De blev gift d. 6. juli 1839 i Linå Kirke, Danmark. De fik følgende børn:

1)Karen Marie Hansen, født 1839, død 1854

2)Ane Kjerstine Hansen, født 1841, død 1860

3)Ane Katrine Hansen, født 1843, død 1854

4)Niels Hansen, født 1845, død 1854

5)Mads Hansen, født 1846, død 1854

6)Laurs Hansen, født 1849, død 1854

7)Anthon Hansen, født 1851, død 1854

8)Dødfødt Hansen, født 1853, død 1853

Fattigvæsnet blev førhen varetaget af sogneforstanderskabet, og det var også medlemmerne af sogneforstanderskabet, der kunne bevilge fattighjælp. D. 25. februar 1854 holdt sogneforstanderskabet møde og af referatet fremgår det, at Hans Jørgen havde ansøgt om fattighjælp: "Hans Rytter i Seis der har 5 Børn, der tillige med Konen i lang Tid haver ligget syge i den Grad, at Lægehjælp haver været fornøden. Han blev på Grund heraf tillagt 2 Skpr. Rug og 2 Skpr. Byg." Fattighjælpen blev altså bevilget, og familien fik også flere gange besøg af distriktlæge Ryge fra Them.

Familien var ramt af tyfus, og indenfor ca. 3 måneder efter sogneforstanderskabets møde døde moren Ane Marie og 6 af børnene. Det længstlevende barn Ane Kjerstine var det eneste af børnene, der nåede at blive konfirmeret. Det var dog en stakket frist, for hun døde som 18-årig, ca. 6 år efter hendes mor og søskende var døde.

Distrikslægen tillagde deres dårlige levevilkår stor betydning. Ifølge lægen solgte Hans Jørgen sit bondehus i maj 1853, og så flyttede familien ind i et såkaldt lynghus. Et lynghus var ganske enkelt et hus, hvor gulvet bestod af den bare jord, og vægge og tag var lavet af lyng. Det var dog for koldt at bo der hele året, så derfor lavede familien en jordhule, så både guld og vægge var den bare jord og kun taget bestod af lyng. Efter kun 3-4 uger i jordhulen, flyttede de i efteråret 1853 ind i et hus, som var meget fugtigt og egentlig ikke egnet til beboelse. Lægen noterede også, at familien primært levede af umodne kartofler, tyttebær og blåbær, og at de ikke var særligt renlige.

Nogen vil måske mene at det var en opgradering at flytte fra lynghuset ind i jordhulen, men man skal lige bemærke, at de var 9 personer, og at Ane Marie fødte et dødfødt barn, imens de boede i jordhulen. Familien fik dog masser af hjælp efter tidens standard, både i form af mad, penge og lægehjælp. Af referatet fra sogneforstanderskabets møde 1. maj 1854 fremgår det, at familien fik medicin, og at lægen ville prøve med en anden slags medicin, eftersom den nuværende ikke havde hjulpet. I dag behandles tyfus med antibiotika, men det blev først opdaget i 1920'erne, så det vides ikke, hvilken type medicin lægen gav familien.

I dag ved man, at tyfus opstår ved dårlig hygiejne. Det er en salmonellabakterie, der først smitter gennem mad, som er dårligt opbevaret. Det forårsager så feber, opkastning og diarré. Hvis den syge så ydermere ikke var særlig renlig, så blev smittefaren endnu større, fordi bakterierne kom ud sammen med opkast og afføring. Set i lyset af alle disse informationer var det faktisk et mirakel, at Hans Jørgen selv overlevede sygdommen.

Familiens begivenheder

06.07.1839

Gift i Linå Kirke, Danmark

Note 1

01.02.1840

Registreret ved folketællingen i Hårup, Linå, Danmark

Note 2

01.02.1845

Registreret ved folketællingen i Sejs Hede, Linå Mark, Linå, Danmark

Note 3

01.02.1850

Registreret ved folketællingen i Sejs Hede, Linå Mark, Linå, Danmark

Note 4