Slægtstræ for
Søren Nielsen & Lene Dræby Kottal

Kilde vedrørende Emma Kirstine Kristensen

Emma Kirstine Kristensen: Født 1901 og døbt 1902.

Føvling sogns kirkebog for årene 1900-1915: AO opslag 65, side 62, nr. 30

Citat:

Fødte Kvindekøn
No.: 30
Fødselsaar og Datum: 1901 16 Decbr.
Hvor født? (Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstaden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt derhos altid Gaden og Husnummeret.): Bobøl Do [Føvling Sogn] Do [Malt Herred]
Barnets fulde Navn: Emma Kirstine Kristensen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende Angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar. (Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen.): Husm. Jens Kristian Kristensen og Hustru Kirstine Margrethe Elbæk Jessen. 38 Aar. 38 Aar. Bobøl.
Daabsdagen: 7 Feb.
Hvem der har foretaget Daabshandlingen, og om den er foretaget i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstillingen i Kirken: Hjdb af C. Enghoff. Fremstillet i Kirken 9 Marts
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl: Pige Anna Sørensen, Gørding. - [Pige] Else Marie Kristensen, Lundt. Ungk. Hans J. Kristensen, - [Lundt.] - [Ungk.] Jakob Gjortsvang, Bobøl. - [Ungk.] Søren Andersen, - [Bobøl]
Anmærkninger. (Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedsret.):

Vis Emma Kirstine Kristensens detaljerVis Emma Kirstine Kristensens slægtstræ