Slægtstræ for
Søren Nielsen & Lene Dræby Kottal

Kilde vedrørende Karen Jensdatter

Karen Jensdatter: Registreret ved folketællingen 1787

Låsby sogns folketælling pr. 1. juli 1787: Opslag 2 og 8, side 41 og 47, familie 39

Citat:

Byernes og Stædernes Navne, samt Familiernes Antal Personernes fulde Navne udi enhver Familie Hvad enhver Person er udi Familien, samtom Børnene ere ægte eller uægte, af første, andet eller hvilket Ægteskab Personernes Alder, det løbende Alders Aar iberegnet Ugivt eller Givt Personernes Titel, Embede, Forretning, Haandværk eller Nærings-Vei
Laasbye [...] 39te Fam. Lauridtz Christensen Huusbonde 40 begge i 2det Ægteskab Skytte og Skovfoged ved Kalbyegaard
Margrete Hans Datter Madmoder 48 "
Karen Jens Datter 1 datter af 1ste Ægteskab 22 ugivt
Rasmus Pedersen tieneste Karl 30 "

Vis Karen Jensdatters detaljerVis Karen Jensdatters slægtstræ