Slægtstræ for
Søren Nielsen & Lene Dræby Kottal

Kilde vedrørende Mette Nielsdatter

Mette Nielsdatter: Født og døbt 1711.

Åstrup-Starup sognes kirkebog for årene 1692-1772: Opslag 40-41, side 41-42, nr. 3

Citat:

Anno 1711
D. 17. Marty blef Niels Hansens Daatter af Aastrup født, døbt d. 18. Ejusdem, og kaldet Mette.
Faddere:
Kirsten Nielsdaatter bar barnet
Christen Christensen
Mads Olufsen mig tienende
Povel Rasmussen Rytter Jern-smjd
Voldborg Lasdaatter

Vis Mette Nielsdatters detaljerVis Mette Nielsdatters slægtstræ