Slægtstræ for
Søren Nielsen & Lene Dræby Kottal

Kilde vedrørende Hans Jørgen Juhl

Hans Jørgen Juhl: Født og døbt 1866.

Toftlund sogns kirkebog for årene 1854-1872: Opslag 23, side 43, nr. 6

Citat:

Fødte Mandkjøn
No. 6
Aar og Datum: 1866 - 21 Mai
Barnets fulde Navn: Hans Jørgen Juhl
Daabens Datum i Kirken eller hjemme: Døbt i Kirken d. 24de Juni
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl: Moderen ugift fruentimmer Marie Juhler, fød Juhl, Enke efter afd. Arbeidsmand Hans Jørgen Juhler i Arrild. Som Barnefader har hun til Fostermoderen opgivet Hans Iversen, Arbeidsmand uden fast Opholdssted. Alder 37 Aar. 3die Barn, da to tidligere bortdøde. Opholdssted for Moderen under Fødslen var Stenderup Nørmark hos Niels Jørgensen Veibøl, Husmand, hvor Fattigvæsenet i Arrild har leiet Ophold til hende under Nedkomsten. Forsørgelsessted for Barnet: Toftlund.
Faddernes Navn, Stand og Opholdssted: Andreas Madsen, Inderst Stenderup Nørmark, Jens Frank, Tjenestekarl hos P. Refslund i Stenderup, Hans Skov, Ungk. paa Korsbjerg, Bodild Marie Eriksen, Indsidder paa Stenderup Nørmark, Tjenestepige Høier hos Søren Jessen ibidem.

Vis Hans Jørgen Juhls detaljerVis Hans Jørgen Juhls slægtstræ