Slægtstræ for
Søren Nielsen & Lene Dræby Kottal

Kilde vedrørende Carl Rasmussen

Fredens Allé 9, Fruens Bøge

Dalum sogns forketælling pr. 5. november 1930: Opslag 254, tællingsskema 87, husstand 21

Citat:

Otto August Hermand Rasmussen [navnet Otto er understreget hvilket viser at han blev kaldt Otto], født 8. maj 1887 i Odense, gift, husfader, typograf hos bogtrykker P. Søndergaard i Vestergade 67 i Odense.
Petra Rasmussen, født 10. juni 1886 i Espe, gift, husmoder.
De blev gift i 1908 og havde fået 9 børn hvoraf de 2 var døde før denne tælling.
Britta Louse Rasmussen [navnet Britta er understreget hvilket viser at hun blev kaldt Britta], født 26. december 1912 i Odense, ugift, [deres barn og] syerske hos skræddermester Knudsen i Odense.
Carl Rasmussen, født 15. maj 1916 i Dalum sogn, barn.
Otto Rasmussen, født 24. september 1920 i Dalum sogn, barn.
Knud Erik Rasmussen [navnene Knud Erik er understregede hvilket viser at han blev kaldt Knud Erik] , født 12. juni 1923 i Dalum sogn, barn.
Helge Arne Rasmussen [navnet Helge er understreget hvilket viser at han blev kaldt Helge], født 14. september 1924 i Dalum sogn, barn.
Ingrid Emilie Andersen [navnet Ingrid er understreget hvilket viser at hun blev kaldt Ingrid], født 24. marts 1909 i Odense, logerende [og deres datter], syerske hos skræddermester Knudsen i Odense.
Connie Jytte Andersen [navnet Connie er understreget hvilket viser at hun blev kaldt Connie], født 5. september 1929 i Dalum sogn, barn.

Vis Carl Rasmussens detaljerVis Carl Rasmussens slægtstræ