Slægtstræ for
Søren Nielsen & Lene Dræby Kottal

Kilde vedrørende Isak Abrahamsson

Isak Abrahamsson: Død 1740.

Asarum sogns kirkebog for årene 1714-1744: Opslag 1486.134.70500, side 715

Vis Isak Abrahamssons detaljerVis Isak Abrahamssons slægtstræ