Slægtstræ for
Søren Nielsen & Lene Dræby Kottal

Kilde vedrørende Kristian Jørgensen Kristensen

Kristian Jørgensen Kristensen: Død og begravet 1893.

Føvling sogns kirkebog for årene 1892-1899: AO opslag 135, side 154, nr. 17

Citat:

Døde Mandkøn
No.: 17
Dødsdagen (Aar og Datum) og Dødsstedet (Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. I Købstad: Købstaden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn): 1893 5. November. Bobøl do [Føvling Sogn] do [Malt Herred]
Begravelsesstedet (Kirkegaardens, Sognets og Herredets (Købstadens) Navn) og Begravelsesdagen (Aar og Datum): do [Føvling Kirkegaard] do [Føvling Sogn] do [Malt Herred] 10. November 1893
Den afdødes fulde Navn (saa vidt muligt efter forevist Daabs- eller Fødselsattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen): Kristen Jørgensen Kristensen
Den afdødes Stilling og Bopæl (?: sidste faste Opholdssted, betegnet paa Landet ved Byen, Sognet og Herredet, i Købstaden ved Købstaden, Gaden og Husnummeret) samt, for saa vidt Oplysning derom kan erholdes, tillige den afdødes Fødsted og Forældrenes (ved uægte fødte Moderens) fulde Navn, Stilling og Bopæl. Hvis den afdøde var aller vides at have været gift, anføres tillige dette samt, saa vidt muligt, Ægtefællens fulde Navn og deres sidste fælles Bopæl: Ugift, Søn af Husmand Jens Kristian Kristensen og Hustru Margrethe Elbæk Jessen, født i Bobøl 15. Februar 1890. Bobøl.
Alder (Naar den afdøde var over 1 Aar, angives Alderen med det fyldte Aar): 3 Aar
Af hvilken Præst Begravelsen er forrettet: do [C. Enghoff]
Anmærkninger:

Vis Kristian Jørgensen Kristensens detaljerVis Kristian Jørgensen Kristensens slægtstræ