Slægtstræ for
Søren Nielsen & Lene Dræby Kottal

Personoplysninger

MLars Hansen Kier

Død: 30. november 1747 i Holstebro, Danmark

Vis slægtstræ startende med Lars Hansen Kier

Skiftet efter Lars Hansen Kier giver et indblik i datidens arvelovgivning. Arvingerne var enken Anne Marie Nielsdatter Boutrup og deres 3 børn Niels, Hans og Laurids. Den sidste søn blev i øvrigt født efter sin fars d????d. Summen der skulle deles blev opgjort til 403 rigsdaler og 5 mark. Enken arvede halvdelen, dvs. 201 rigsdaler, 5 mark og 8 skilling. 1 rigsdaler var nemlig lig med 6 mark og 1 mark var lig med 16 skilling. Børnene skulle så dele den anden halvdel ligeligt mellem sig. De arvede derfor hver især 67 rigsdaler, 1 mark og 13 1/3 skilling, som enken Anna Marie reelt skulle udbetale til børnenes værger. Aftalen bliver, at hun vil forsøge at låne sig til pengene, s?? hun undgår at skulle sælge sit indbo på auktion. Børnene skulle nemlig blive hos deres mor, som så i fællesskab med hendes egen værge og børnenes værger skulle sørge for at børnene fik det der tilkom dem iflg. loven.

Den danske arvelov er siden blevet ændret. I mange år var det sådan at ægtefællen først fik halvdelen af boet, fordi man som ægtefæller deler lige. Den anden halvdel var så det der skulle deles som arv, og deraf fik ægtefællen 1 tredjedel, og børnene skulle så dele de sidste 2 tredjedele. I 2009 blev loven dog ændret igen, så nu får ægtefællen endnu mere end før. Første halvdel af boet er stadig ægtefællens, og anden halvdel skal stadig deles som arv. Nu er det bare sådan at ægtefællen får halvdelen af arven og børnene skal deles om den sidste halvdel, ergo får ægtefællen i realiteten 3 fjerdedele af arven, og børnene må nøjes med at deles om den sidste fjerdedel.

Partnere og børn

Anne Marie Nielsdatter Boutrup

Børn:

Niels Larsen Kier

Hans Larsen Kier

Lars Larsen Kier