Slægtstræ for
Søren Nielsen & Lene Dræby Kottal

En dag i slægtens historie

D. 21. april skete følgende i slægtens historie:

1717

Niels Christian Nielsen Boutrup døbt i Holstebro Kirke, Danmark

1724

Jens Bastrup døbt i Holstebro Kirke, Danmark

1743

Ane Pedersdatter konfirmeret i Them Kirke, Danmark

1747

Claus Nielsen begravet på Sanderum Kirkegård, Odense, Danmark

1756

Christen Pedersen Dall og Bodel Nilsdatter gift i Skrave Kirke, Danmark

1774

Jens Rasmussen skifte§ i Pejrup, Vester Åby, Danmark

1782

Hans Zigvartsen døbt i Them Kirke, Danmark

1794

Jens Lauridsen og Anne Marie Hansdatter gift i Tim Kirke, Danmark

1794

Christian Pedersen født i Salten, Them, Danmark

1805

Søren Sørensen Veirup konfirmeret i Darum Kirke, Danmark

1805

Anne Kirstine Mortensdatter konfirmeret i Voldby Kirke, Danmark

1805

Jens Johansen konfirmeret i Ejlby Kirke, Danmark

1805

Peder Pedersen konfirmeret i Øster Hæsinge Kirke, Danmark

1808

Kirstine Hansdatter død i Kragelund, Danmark, 0 år gammel

1809

Claus Pedersen Dall begravet på Skrave Kirkegård, Danmark

1810

Anders Hansen født i Hemmerslev, Særslev, Danmark

1810

Anders Hansen hjemmedøbt i Hemmerslev, Særslev, Danmark

1811

Giertrud Pedersdatter konfirmeret i Grindløse Kirke, Danmark

1811

Jens Michelsen konfirmeret i Vilslev Kirke, Danmark

1811

Maren Mortensdatter konfirmeret i Voldby Kirke, Danmark

1812

Jakob Wandt født i Revsø Skovhus, Sommersted, Danmark

1816

Lena Marie Hjuler konfirmeret i Toftlund Kirke, Danmark

1816

Niels Nielsen konfirmeret i Mesinge Kirke, Danmark

1817

Karen Marie Pedersdatter født i Havløkke, Østofte, Danmark

1822

Niels Christiansen døbt i Ryde Kirke, Danmark

1825

Anemarie Jensdatter hjemmedøbt i Stenholt, Kragelund, Danmark

1825

Anemarie Jensdatter født i Stenholt, Kragelund, Danmark

1833

Maren Hansdatter konfirmeret i Øster Hæsinge Kirke, Danmark

1834

Hans Jacobsen konfirmeret i Sanderum Kirke, Odense, Danmark

1835

Anders Nielsen død i Vinkel, Højslev, Danmark, 60 år gammel

1836

Ane Catrine Jørgensen født i Virklund, Them, Danmark

1841

Jens Sørrensen begravet på Melby Kirkegård, Danmark

1844

Jacob Nielsen døbt i Dalby Kirke, Danmark

1844

Cathrine Marie Sørensen Klaaborg døbt i Stepping Kirke, Danmark

1846

Niels Olesen født i Vorbasse Sønderhede, Vorbasse, Danmark

1846

Niels Christian Nielsen født i Brandstrup, Vindum, Danmark

1847

Johanne Marie Nielsen født i Overgaard Mark, Vester Bording, Balle, Danmark

1847

Johanne Kirstine Jensen født i Steenbrogaard, Them, Danmark

1850

Jes Andersen Winum født i Hyrup Mark, Bevtoft, Danmark

1859

Ole Nielsen døbt i Them Kirke, Danmark

1859

Ane Margrethe Jensen døbt i Linå Kirke, Danmark

1861

Laurits Pedersen Lorentsen døbt i Agerskov Kirke, Danmark

1867

Karen Marie Jensen konfirmeret i Skannerup Kirke, Danmark

1871

Mogens Vaaben Larsen og Maren Nielsen gift i Egtved Kirke, Danmark

1880

Marie Steffine Olesen født i Vorbasse Sønderhede, Vorbasse, Danmark

1884

Dødfødt Jørgensen begravet på Vester Hæsinge Kirkegård, Danmark

1895

Søren Kristensen Elbæk konfirmeret i Ansager Kirke, Danmark

1896

Søren Elbæk født i Bobøl, Føvling, Danmark

1908

Johannes Møller født i Ballum, Danmark

1914

Otto Erling Rasmussen død i Odense, Danmark, 0 år gammel

1919

Anna Møller Peeck døbt i Vor Frue Kirke, Odense, Danmark