Slægtstræ for
Søren Nielsen & Lene Dræby Kottal

Kilde vedrørende Anna Helene Kristensen

Anna Helene Kristensen: Født og døbt 1899.

Føvling sogns kirkebog for årene 1892-1899: AO opslag 70, side 68, nr. 12

Citat:

Fødte Kvindekøn
No.: 12
Fødselsaar og Datum: 1899 10 Maj
Hvor født? (Paa Landet: Byen, Sognet og Herredet. Har Gaarden eller Huset særeget Navn, bør det anføres. I Købstad: Købstaden og tillige Sognet, hvis der i Byen er mere end 1 Sogn, samt
derhos altid Gaden og Husnummeret.): Bobøl Do [Føvling Sogn] Do [Malt Herred]
Barnets fulde Navn: Anna Helene Kristensen
Forældrenes fulde Navn efter Forevisning af Døbe- eller i alt Fald Vielsesattest eller ved Eftersyn i Kirkebogen; deres Stilling og Bopæl; samt for Moderens Vedkommende Angivelse af hendes Alder med det fyldte Aar. (Barnets ægte Fødsel maa altid dokumenteres ved Vielsesattest eller Eftersyn i Kirkebogen.): Husm. Jens Kristian Kristensen og Hustru Kirstine Margrethe Elbæk Jessen (36 Aar). Viede her. Bobøl.
Daabsdagen: 1899 23 Juli
Hvem der har foretaget Daabshandlingen, og om den er foretaget i Kirken eller hjemme. Ved Hjemmedaab anføres tillige Datoen for Fremstillingen i Kirken: Do [C. Enghoff] Do [I Kirken]
Faddernes fulde Navn, Stilling og Bopæl: Pige Kirstine Sørensen, - [Pige] Inger Marie Kristensen, Peder Fenskov, Gmd. Niels Gjortsvang, Bobøl, Jørgen P. Kristensen, Bobøl.
Anmærkninger. (Her anføres blandt andet, hvad der vedkommer Bestemmelsen af Barnets Fødehjemstedsret.):

Vis Anna Helene Kristensens detaljerVis Anna Helene Kristensens slægtstræ